Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Seniora

W dniu 19 listopada w Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku tradycyjnie obchodziliśmy na zaproszenie pani Sołtys Sabiny Kauf w naszym Domu Dzień Seniora. Było to spotkanie dla Wszystkich Seniorów naszej miejscowości wraz z mieszkańcami Domu DSS, którzy również są mieszkańcami Kamionka. Dzień Seniora zorganizowali: Sołtys, Rada Sołecka w Kamionku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek i Dom Spokojnej Starości Św. Barbara”. 

Były podziękowania, gratulacje i wspólna biesiada z Panem Zdebskim.

 

 

Zdjęcia i tekst Barbara Komandzik

 

Brak opisu obrazka Dzień Seniora współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Gogolinie w ramach „Otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pt. „Organizacja działań kulturalnych w sołectwie Kamionek”

Wersja XML