Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mikołaj 2017

5 grudnia po roratach Ks. Proboszcz Stanisław Kołodziej zapowiedział, że odwiedzi nas wyjątkowy gość. Dzieci się domyśliły, że chodzi o św. Mikołaja i chętnie słuchały tego co ksiądz o nim mówi. Wszystkie bardzo się ucieszyły gdy zobaczyły, że św. Mikołaj już zawitał w naszym kościele. Wspólnie się modliliśmy i śpiewaliśmy, następnie św. Mikołaj pochwalił dzieci i poprosił, żeby chodziły na roraty i były grzeczne. Na koniec św. Mikołaj z pomocą ks. proboszcza i ministrantów rozdał wszystkim prezenty: ciasteczka, pomarańczę, naklejkę oraz symboliczną rózgę z dobrą radą.

Anna Brysz

 

 

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Gminy Gogolin w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wersja XML