Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

W spotkaniu, które odbyło się 22 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, uczestniczyło 11 członków Gminnej Rady Seniorów, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, a także kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Jan Nadbrzeżny, odczytując sprawozdanie z działalności w okresie między posiedzeniowym. Zwrócił uwagę na liczne wydarzenia kulturalne, które odbyły się na terenie gminy w pierwszym kwartale 2018 r. Wręczył także w imieniu całej Gminnej Rady Seniorów symboliczne kwiaty dla członków Rady, którzy w minionym czasie świętowali swoje urodziny: pani Krystynie Broj z Kamienia Śląskiego oraz panu Gintrowi Hońka z Odrowąża.

Głos zabrał także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Nawiązał do pytań i aktualnych tematów środowiska senioralnego. W wolnych wnioskach kierownicy jednostek organizacyjnych przybliżyli najbliższe wydarzenia w gminie Gogolin. Ustalono także kolejny harmonogram dyżurów Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów na II kwartał 2018 r. Dyżury ustalano w terminach: 10 kwietnia, 8 maja oraz 5 czerwca (wtorki) tradycyjnie w godzinach od 10.00-12.00.

Lp.

Sołectwo

Miejsce

Data

1.

Chorula

CAW Chorula

10.04.2018 (wtorek)

2.

Kamionek

DSS ŚW. Barbara

10.04.2018 (wtorek)

3.

Malnia

Świetlica młodzieżowa

10.04.2018 (wtorek)

4.

Górażdże

Świetlica młodzieżowa

10.04.2018 (wtorek)

5.

Kamień Śląski

Świetlica młodzieżowa

10.04.2018 (wtorek)

6.

Obrowiec

Salka DFK

10.04.2018 (wtorek)

7.

Zakrzów Dąbrówka

Świetlica młodzieżowa w Zakrzowie

10.04.2018 (wtorek)

8.

Odrowąż

CAW Odrowąż

10.04.2018 (wtorek)

9.

Gogolin

OPS pokój nr 7

10.04.2018 (wtorek)

10.

Gogolin

OPS pokój nr 7

08.05.2018 (wtorek)

11.

Gogolin

OPS pokój nr 7

05.06.2018 (wtorek)

 

 

Wersja XML