Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Brak opisu obrazka

Gmina Gogolin oraz miasto Schongau zrealizowały projekt Jubileusz Współpracy „20 lat razem”, który jest współfinasowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Projekt miał na celu przede wszystkim promocję kultury niemieckiej w Polsce, związany z tym wzrost powiązań pomiędzy mieszkańcami naszych regionów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy muzykami. W jego ramach w Gminie Gogolin koncertowała Orkiestra Dęta z Schongau (Stadtkapelle Schongau)

Stadtapelle Schongau przybyła do Gogolina na obchody jubileuszu XX-lecia współpracy Gogolin - Schongau odbywające się w trakcie XXII Dni Gogolina.

Już w piątek (27.07.) kuracjusze oraz mieszkańcy Kamienia Śląskiego i sąsiednich wiosek mogli wysłuchać koncertu orkiestry, który odbył się na dziedzińcu Zespołu Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej „Sebastianem Silesiacum”. Muzycy w czasie ponad godzinnego występu oczarowali publiczność swoją grą, wykonując utwory, które bawiły oraz wzruszały.

W sobotę (28.07) na Stadionie Miejskim w Gogolinie odbył się koncert galowy Orkiestry Dętej Górażdże Cement S.A. oraz Orkiestry Stadtkapelle z Schongau z okazji XX-lecia kontaktów partnerskich pomiędzy miastem Schongau i miastem Gogolin. W niedzielę (29.07) o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Kamieniu Śl. odbyła się uroczysta suma z udziałem orkiestry, która zapewniła wyjątkową oprawę muzyczną. O godz. 14.00 orkiestra uczestniczyła w przemarszu barwnej parady Karolin i Karolów spod kościoła w Gogolinie-Karlubcu na Stadion Miejski. Na zakończenie swego pobytu w Gogolinie, jeszcze raz odbył się koncert orkiestry, nagrodzony gromkimi oklaskami publiczności.

Orkiestra Stadkapelle z Schongau została założona w 1963 r. Liczy około 60 aktywnych członków. W ciągu roku gra ok.70 koncertów.

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML