Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

W spotkaniu, które odbyło się 28 czerwca w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, uczestniczyli: członkowie Gminnej Rady Seniorów, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, a także kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

Tradycyjnie, posiedzenie rozpoczęło się od wyczerpującego sprawozdania z działalności, którego dokonał Przewodniczący Rady Jan Nadbrzeżny. W szczególności Przewodniczący podziękował za zorganizowanie święta Seniorów – Senioriady, które rozpoczęło się 7 czerwca pod hasłem: „Łączy nas przyjaźń” i trwało aż 4 dni.

Burmistrz Gogolina przekazał Członkom Rady najnowsze informacje z zakresu dzielności artystyczno-kulturalnej oraz inwestycyjnej Gminy Gogolin. Głos zabrał także Andrzej Mrowiec – dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, który przekazał informację, iż Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie pozyskał dotację na zakup nowoczesnego aparatu rentgenowskiego i wielofunkcyjnego aparatu USG. Łączna wartość projektu to 470 000 złotych, z czego 400 000 złotych będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Obecnie trwają testy sprzętu, aby wybrać najodpowiedniejszy. Dyrektor przypomniał również, iż od października 2017 r. realizowany jest projekt „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia” , który potrwa do września 2019 r. W projekcie mogą wziąć udział kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni w wieku powyżej 65 roku życia. W ramach projektu wsparcie otrzymuje 159 osób. Dyrektor poinformował także, iż aby ułatwić dojazd do domu pacjenta, jak również do gabinetu rehabilitacyjnego w ramach ww. projektu zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Przekazano także informację, iż złożony został projekt do konkursu na skoordynowaną opiekę dla cukrzyków, który to gabinet ma funkcjonować przy gabinecie lekarza rodzinnego. Dyrektor Mrowiec poinformował także, iż od 2 lipca br. GOZ będzie świadczyć usługi w zakresie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Będą to świadczenia udzielane przez personel, który do końca czerwca świadczył podmiot prywatny. Aktualnie są zbierane deklaracje, w związku z tym pracownicy, którzy zwracają się z podpisaniem deklaracji, utwierdzamy w przekonaniu, iż jest  to prawda.

 

 

W ramach  działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie Punktu Doradztwa dla Seniorów ustalono  także dyżury Seniorów na III kw. 2018 r., które odbywają się w godzinach 10.00- 12.00 w każdy pierwszy wtorek kwartału we wszystkich sołectwach gminy oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie. Harmonogram dyżurów przedstawia się następująco:

Lp.

Sołectwo

Miejsce

Data

1.

Chorula

CAW Chorula

03.07.2018

2.

Kamionek

DSS ŚW. Barbara

03.07.2018

3.

Malnia

PSP w Malni

03.07.2018

4.

Górażdże

Świetlica młodzieżowa

03.07.2018

5.

Kamień Śląski

Świetlica młodzieżowa

03.07.2018

6.

Obrowiec

Salka DFK

03.07.2018

7.

Zakrzów Dąbrówka

Świetlica młodzieżowa
w Zakrzowie

03.07.2018

8.

Odrowąż

CAW Odrowąż

03.07.2018

9.

Gogolin

OPS pokój nr 7

03.07.2018

10.

Gogolin

OPS pokój nr 7

07.08.2018

11.

Gogolin

OPS pokój nr 7

04.09.2018 

 

 

 

 

 

Wersja XML