Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE o zebraniu 24.09.2018

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ZAKRZÓW, ŻE W DNIU 24.09.2018r. (PONIEDZIAŁEK)

O GODZINIE 18.00 (II TERMIN ZEBRANIA - GODZ. 18.30) ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ZAKRZÓW W BUDYNKU OSP ZAKRZÓW (UL. PARKOWA 17).

 

Porządek zebrania:

 

1. Powitanie uczestników zebrania.

2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.

3. Stwierdzenie ważności zebrania.

4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

5. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.

6. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

7. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

8. Dyskusja.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

10. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2019 rok.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Sołtys Wsi Zakrzów

Elzbieta Banert

Wersja XML