Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zakrzowie

Elżbieta Banert nadal pozostaje gospodarzem sołectwa Zakrzów! Taką decyzję podjęli mieszkańcy tej miejscowości podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w piątek 15 lutego.

Elżbieta Banert była jedyną kandydatką na funkcję sołtysa wsi i została wybrana 29 głosami „za”. Zebranie wiejskie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. Wraz z Sołtysem Rada Sołecka liczy 8 osób. W tajnym głosowaniu członkami Rady Sołeckiej wsi Zakrzów zostali:

Leokadia Przemus (29 głosów),

Beata Bekiersz (29 głosów),

Urszula Nowak (29 głosów),

Maria Tomeczek (29 głosów),

Marta Tkocz (29 głosów),

Małgorzata Lepich (28 głosów)

Tomasz Lepich (28 głosów)

 

 

Wersja XML