Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs o tytuł najaktywniejszego koła SEP w 2018 r.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału SEP w dniu 19.06.2019 r. rozstrzygnięto
konkurs o tytuł najaktywniejszego koła SEP Oddziału Opolskiego w roku 2018.
Konkurs został ogłoszony mailem z dnia 11 stycznia 2019 r.
 
W konkursie wzięły udział 4 koła SEP
 
Wyniki konkursu o tytuł najaktywniejszego koła SEP Oddziału Opolskiego w roku 2018
przedstawiają się następująco:
 
W grupie “A” (koła do 25 członków):
1 miejsce zajęło koło SEP nr 33 przy Rejonie Kluczbork
 
W grupie “B” (koła powyżej 25 członków):
1 miejsce zajęło koło SEP nr 26 przy Elektrowni Opole
2 miejsce zajęło koło SEP nr 28 Ziemi Nyskiej
3 miejsce zajęło koło SEP nr 24 Regionu Strzelecko-Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
 

 

 

 

Wszystkim kołom biorącym udział w konkursie wręczono dyplomy.
 
Wersja XML