Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie mieszkańców Dzielnicy Gogolin-Karłubiec

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 2 października 2019 r. (środa) o godzinie 18:00
(II termin zebrania godzina 18:30) w przybudówce PSP Nr 3 w Gogolinie
odbędzie się zebranie mieszkańców Dzielnicy Gogolin-Karłubiec.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.
 2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i zatwierdzenie go przez mieszkańców.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 6. Sprawy dotyczące propozycji do budżetu gminy Gogolin na rok 2020 z dzielnicy Gogolin-Karłubiec
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
Waltrauda Wicher

 

Wersja XML