Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na zebranie 25.09.2019

W dniu 25.09.2019r. (tj. środa) o godzinie 18.00 (II Termin zebrania- godz. 18.30) odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Zakrzów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie.

Porządek zebrania:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
 5. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.
 6. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.
 7. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
 8. Dyskusja.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 10. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2020r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Zwołujący zebranie  Sołtys Wsi Zakrzów Elżbieta Banert

Wersja XML