Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 - Projekt „Tak blisko, a jednak tak daleko”

Projekt „Tak blisko, a jednak tak daleko”. Umowa nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001702

Brak opisu obrazka

W ramach projektu transgranicznego „Tak blisko, a jednak tak daleko”, seniorzy z terenu Gminy Gogolin oraz Miasta Jabłonków mogli nawiązać bezpośrednie kontakty oraz wymienić się doświadczeniami. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

W ramach czterech wizyt, po dwie w Gogolinie i Jabłonkowie, każdorazowo grupa ok. 40 seniorów odwiedziła zaprzyjaźnione miasto. Pierwsza wizyta w Jabłonkowie odbyła się w dniu 16 lipca br. Głównym punktem wizyty była integracja z czeskimi seniorami, którzy bardzo licznie przybyli na spotkanie. Było wspólne biesiadowanie, dzielenie się doświadczeniami oraz śpiewanie znanych wszystkim piosenek. Grupa zwiedziła m.in. katolicki kościół pw. Bożego Ciała sąsiadujący z uroczym Rynkiem Mariańskim, a także Muzeum Biblii z zaskakującymi wydaniami tej księgi - kowbojskim, militarnym dla żołnierzy, komiksowym z klockami lego oraz w języku śląskim.

 

 

Kolejne spotkanie odbyło się 29 sierpnia br. Tym razem grupa z Jabłonkowa zawitała do Gogolina. Po przyjeździe 40 - osobowa grupa zwiedziła bibliotekę i największe atrakcje naszego miasteczka. Wspólnie spędzony czas i wymiana swoich doświadczeń, a także śpiew czeskich i polskich piosenek biesiadnych sprawiły wszystkim uczestnikom ogromną radość.

 

 

W dniach 8 i 9 października grupa z Gogolina ponownie zagościła w Jabłonkowie. Podczas spotkania seniorzy wysłuchali obustronnych prezentacji dotyczących działalności seniorów z zaprzyjaźnionych gmin, przygotowanych przez panie Zdenkę Chybidzirową z Jablunkova i Jolantę Matuszek z Gogolina. Najcenniejsze jednak były wspólne rozmowy biesiadników i dzielenie się swoimi doświadczeniami. Wyjątkowo przyjemnym przerywnikiem podrywającym do wspólnej zabawy okazał się muzyczny występ Kapeli Karola Taciny i Jozefa Durstfina z Jablunkova.

 

 

Ostatni raz, w ramach realizowanego projektu, seniorzy spotkali się w dniach 17-18 października w Gogolinie. Najpierw wszyscy spotkali się w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie, gdzie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprezentował swoją działalność, a wieczorem seniorzy wzięli udział w koncercie kwintetu Opole Brass. Po występie tematykę projektu "Pokolenie plus" finansowanego z Fundacji Górażdże "Aktywni w Regionie" przybliżyła sołtys wsi Malnia Barbara Herok, a o działalności na rzecz środowiska senioralnego w gminie opowiedział Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

 

 

Już teraz widać, iż zaplanowana integracja osób starszych przynosi bardzo pozytywne efekty, rodzi przyjaźnie i sprawia, że seniorzy otwierają się na świat.

Wersja XML