Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

100 - lecie Stowarzyszenia w Oddziale SEP

W dniu 17 października w Opolu odbyło się jubileuszowe  spotkanie członków oddziału Opolskiego z okazji 100 - lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich i 70 lecia Oddziały Opolskiego SEP. Spotkaniu przewodniczył Prezes Piotr Szymczak i Leszek Kosiorek. Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia SEP, NOT i okolicznościowe medale z okazji 100 - lecia.

Odznaczone osoby z Koła SEP nr 24:

Srebrna odznaka NOT - kol. Piotr Niklewicz

Złota odznaka SEP - kol. Andrzej Bonkosch, Rajnard Staś, Sławomir Zalewski

Srebrna odznaka SEP - kol. Paweł Ploch, Dariusz Antoszczuk, Norbert Pyka

Medal okolicznościowy 100 - lecia SEP - kol. Henryk Milewski, Sławomir Zalewski

 

 

Dziękuję koledze Marianowi Zambrzyckiemu za zdjęcia

 

Wersja XML