Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie mieszkańców

Zawiadomienie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców dzielnicy na zebranie,
które odbędzie się 19 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 18:00
(II termin zebrania godzina 18:30) w przybudówce PSP Nr 3 w Gogolinie-Karłubcu.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.
 2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i zatwierdzenie go przez mieszkańców.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 6. Sprawozdanie z działalności za 2019r.
 7. Przyjęcie sprawozdania przez mieszkańców.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
Waltrauda Wicher

Wersja XML