Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

Zawiadamiamy, iż pod poniższym linkiem:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW UCHWAŁ
W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GOGOLIN

znajdują się materiały dotyczące konsultacji społecznych

Statutu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec.

Wersja XML