Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Brak opisu obrazka

Gmina Gogolin realizuje projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość grantu otrzymanego przez Gminę Gogolin w ramach projektu wynosi 54 693,00 zł.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Projekt ma za zadanie wsparcie realizacji zdalnego nauczania w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Realizowany projekt ma celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. W ramach projektu wsparcie otrzymają uczniowie, w szczególności z rodzin wielodzietnych (3+) oraz nauczyciele. Projekt jest skierowany przede wszystkim do uczniów, którzy nie przystąpili do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych.

W ramach projektu Gmina Gogolin zakupiła 27 laptopów wraz z akcesoriami. Zakupiony sprzęt zostanie użyczony uczniom z rodzin wielodzietnych do realizacji zdalnego nauczania. Natomiast po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zakupiony sprzęt powróci do szkół i będzie wykorzystywany do realizacji zajęć edukacyjnych przez uczniów i nauczycieli.

 

Wersja XML