Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postawienie garażu w CAW Chorula

W lipcu 2020 roku dzięki pozyskanym finansom z Funduszu Sołeckiego w Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli postawiono garaż, który będzie służył do przechowywania dużych sprzętów służących wszystkim mieszkańcom.

 

 


 

Wersja XML