Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt E-COOL

Brak opisu obrazka

Piąte spotkanie Partnerów Regionalnych w ramach projektu E-COOL

W dniu 30 listopada 2020 roku, w godzinach: 10:00 – 12:00 odbyło się piąte spotkanie partnerów regionalnych projektu ECOOL współfinansowanego z programu INTERREG EUOPE. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie miało charakter on-line. W wydarzeniu tym uczestniczyło 18 Partnerów Regionalnych. Podczas spotkania przekazano informacje o zadaniach, które już zostały zrealizowane w ostatnim semestrze, jak i tych, które zostaną zrealizowane w najbliższej przyszłości.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie projekty współfinansowane z programu INTERREG EUROPE opierają się głównie na wymianie dobrymi praktykami, to podczas spotkania poruszono również tę kwestię. Przypomniano, iż w miesiącu sierpniu br. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłosiło konkurs na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych. Laureatem konkursu został Zespół Szkół w Głogówku. Podczas spotkania Partnerów Regionalnych Dyrektor tej placówki - Pan Artur Stochmiałek zaprezentował założenia dobrej praktyki – Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. Praktyka ta została wysoko oceniona nie tylko przez Komisję konkursową, ale także przez Partnerów Regionalnych oraz Partnera Wiodącego projektu E-COOL.

Zgodnie z agendą spotkania, jako kolejna zabrała głos przedstawicielka firmy EU Consult sp. z o.o. – ekspert zewnętrzny projektu, która przeanalizowała stworzony w ostatnich miesiącach szkic Planu działania. Uzupełnieniem tej prezentacji zajął się zespół projektowy, który przedstawił analizę i założenia praktyki z Hiszpanii – najlepszej dobrej praktyki, która częściowo będzie zaimplementowana w ramach Planu działania. Spotkanie zakończono dyskusją na temat dalszej współpracy przy tworzeniu finalnego dokumentu, jakim będzie Plan działania (tzw. Action Plan) oraz adaptacji wybranych elementów praktyki z Hiszpanii.

 

 

Wersja XML