Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Brak opisu obrazka

Projekt "Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej" obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze Aglomeracji Opolskiej mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO2. 

Projekt realizowany będzie w porozumieniu pięciu gmin, które w celu prawidłowej realizacji zadań zawarły umowę partnerstwa. Liderem Projektu jest Miasto Opole, a Partnerami gminy: Krapkowice, Prószków, Dobrzeń Wielki oraz Gogolin. 

Przedmiotem projektu są następujące zadania:
1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główne, przebudowa niezbędnej infrastruktury transportowej tj. przebudowa układu drogowego wokół budowanego centrum przesiadkowego w celu dostosowania go do istniejącego ruchu transportu indywidualnego i publicznego oraz pieszych (m. in. podróżnych korzystających z dworca kolejowego),
2. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej i przebudowa parkingu w Gminie Krapkowice.
3. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej łączącej miejscowości Przysiecz z Ligotą Prószkowską w Gminie Prószków.
4. Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową parkingów typu bike&ride w Gminie Dobrzeń Wielki.
5. Budowa ścieżek pieszo - rowerowych na ul. Przyjaźni, Malińskiej i Sosnowej oraz wymiana oświetlenia przy ul. Krapkowickiej, Strzeleckiej, Schulza, Szpitalnej, Powstańców, Kościelnej w Gogolinie.

Głównym celem projektu pn. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej jest poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego w Aglomeracji Opolskiej. Projekt obejmuje wiązkę zintegrowanych przedsięwzięć w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Efektem tych działań będzie: zauważalny rozwój układu infrastruktury drogowej przeznaczonej m.in. dla komunikacji miejskiej, systemów przesiadkowych na obszarze Opola oraz rozwój infrastruktury rowerowej i parkingowej (parkingi bike&ride oraz park&bike&ride) na terenach gmin Partnerów. Należy zaznaczyć, że dzięki realizacji Projektu (przebudowa ulic wokół budowanego centrum przesiadkowego w Opolu) stworzony zostanie nowy układ komunikacyjny, który wpłynie na lepsze skomunikowanie najbliższego obszaru inwestycji ścisłego centrum z pozostałymi częściami miasta. 

Realizacja ww. zadań doprowadzi do wzmocnienia powiązań gałęzi transportu, zmniejszenia stopnia wykorzystywania samochodów osobowych, efektywniejszego wykorzystania niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i skali zatłoczenia ulic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu stanowić będzie element polityki infrastrukturalno-społecznej zachęcającej mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do korzystania z innych sposobów przemieszczania się niż samochodami, odbywających się w otoczeniu czystszego i bardziej przyjaznego dla zdrowia powietrza.
 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.02-16-0001/20-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.11.2020 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Partnerzy projektu: Gmina Krapkowice, Gmina Prószków, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Gogolin

Wartość projektu ogółem: 73 754 605,05 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 61 518 791,34 PLN

Wartość dofinansowania: 33 487 035,58 PLN

Okres realizacji projektu: 23.03.2020 r.- 31.10.2022 r.

Wersja XML