Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie - Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Brak opisu obrazka

Firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa, na zlecenie Gminy Gogolin - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie realizuje "Diagnozę potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Gogolin", w związku z zamiarem utworzenia Centrum Usług Społecznych. Z tego względu prosimy o uzupełnienia anonimowej ankiety, która posłuży określeniu potrzeb i potencjału społeczności lokalnej.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

LINK DO ANKIETY:
https://gogolinmieszkancy.webankieta.pl/

Wersja XML