Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport z konsultacji społecznych LPR Miasta Gogolin na lata 2016-2023

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2023” odbyły się w dniach 15-22 lutego 2021 r. W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi ze strony interesantów do przedstawionego projektu.

Dodatkowo w ramach konsultacji przeprowadzono badanie ilościowe przy użyciu ankiety internetowej na próbie 204 osób. Jego wyniki wskazują, iż w opinii ankietowanych najbardziej potrzebne są projekty rewitalizacyjne: „Budowa pumptruck’u w Gogolinie”, „Rowery dla każdego” oraz „Gogolin na kole”.

Brak opisu obrazka

Szczegóły w załączonym raporcie: PDFRaport z konsultacji społecznych.pdf

Wersja XML