Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OP@LSKIE DLA PODSTWÓWEK – zdalne nauczanie zbliża!

W ramach projektu OP@LSKIE DLA PODSTWÓWEK – zdalne nauczanie zbliża! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gogolin otrzymali wsparcie w postaci przenośnego sprzętu elektronicznego (laptopy) do wykorzystania jako narzędzie pracy. Przekazany sprzęt trafił do 54 nauczycieli. Całkowita wartość brutto przekazanego sprzętu wynosi 161 998,38 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML