Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seminarium Samorządowe i Seminarium Opiekunów Młodzieżowych Rad

W dniach od 07-09.06.2021 na Zamku w Bożejowie odbyło się Seminarium Samorządowe (8-9.06) i Seminarium Opiekunów Młodzieżowych Rad (7-9.06) w ramach projektu "Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna" organizowanego przez Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Uczestniczyli w nim: Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy, Łukasz Wojtkiewicz – opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie z ramienia Szkoły oraz Justyna Depta z Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Seminarium miało na celu poszerzenie wiedzy oraz dotychczasowych doświadczeń związanych z kształtowaniem lokalnej polityki młodzieży.

Obie grupy miały okazję do poznania istoty partycypacji młodzieży i włączania młodych w procesy decyzyjne z różnych perspektyw. Rozmawiano również o kierunkach rozwoju działań na rzecz młodych ludzi w Województwie Opolskim, rozwijaniu sieci współpracy na rzecz młodzieży oraz narzędzi i ścieżek wdrażania polityki młodzieżowej na Opolszczyźnie na szczeblu wojewódzkim i lokalnym.

Oprócz działań edukacyjno-szkoleniowych i pracy własnej w zespołach roboczych nie zabrakło transferu dobrych praktyk, w tym zagranicznych, wymianę doświadczeń oraz pozyskanie inspiracji m.in. dzięki zaproszonym gościom – doświadczonych opiekunów Młodzieżowych Rad oraz ekspertów z zakresu polityki młodzieżowej.

 

Wersja XML