Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Po długiej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami kontaktów międzyludzkich w dniu 15 czerwca br. Młodzieżowa Rada Miejska w Gogolinie spotkała się po raz V tej kadencji. W Sesji brało udział 9 radnych, pan Łukasz Wojtkiewicz – opiekun z ramienia Szkoły oraz Pan Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy. Podczas obrad, radni MRM m.in. rozpatrywali projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie, który zakłada wydłużenie kadencji 2019-2021 do dnia 31.12.2022r. Młodzież pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, który teraz zostanie przedstawiony na Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 24 czerwca br. Na zakończenie posiedzenia zostały omówione wspólne plany na najbliższe miesiące z nadzieją na szybkie kolejne spotkanie.

 

 

Wersja XML