Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W tym tygodniu Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uczestniczył w spotkaniu, dotyczącym założeń Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To nowy rządowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który polega na dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w całej Polsce. Samorządy będą mogły otrzymać nawet 95% bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje dot. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, modernizacji źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowania odpadami. W tym samy dniu odbyło się również Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, podczas którego w poczet członków przyjęto Powiat Opolski oraz Powiat Krapkowicki.

Wersja XML