Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie Centrum Usług Społecznych w Gogolinie

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie oficjalnie otworzyło swoje podwoje! 9 lipca z udziałem znamienitych gości dokonano uroczystej inauguracji działalności nowej jednostki organizacyjnej gminy Gogolin, która powstała na bazie gogolińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z tej okazji zaszczycili swą obecnością: Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Poseł na Sejm RP Violetta Porowska, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zuzanna Donath – Kasiura oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim Mieczysław Wojtaszek. W uroczystym otwarciu wzięli udział również Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, wiceburmistrz Krzysztof Reinert, przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, przedstawiciele środowiska senioralnego, ks. proboszcz Aleksander Sydor, który dokonał poświęcenia nowego obiektu, pracownicy Centrum Usług Społecznych na czele z dyrektorem Dorotą Dobiecką, a także kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy ściśle będą współpracować z nową placówką.

Samorząd Gminy Gogolin od wielu lat kładzie nacisk na wsparcie mieszkańców w każdym wieku. Corocznie realizowanych jest od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu projektów oraz zadań, zarówno w zakresie pomocy społecznej, kultury, sportu, rekreacji, jak również integracji międzypokoleniowej i profilaktyki zdrowotnej.

Realizujecie Państwo wiele zadań w zakresie usług społecznych i to właśnie gmina powinna być pierwszym miejscem, gdzie taka pomoc jest świadczona. Dzisiaj mamy świadomość, że przybywa nam osób samotnych i starszych, ale czasem niewiele potrzeba, żeby takie osoby wesprzeć. I taką rolę ma pełnić właśnie Centrum Usług Społecznych – mówił Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Potrzeby lokalnej społeczności są dla nas zawsze na pierwszym miejscu – podkreśla Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. – Jako samorząd chcemy docierać do wszystkich, którzy oczekują naszego wsparcia: „od przedszkola do seniora”. Dlatego ogromnie się cieszę, że mieliśmy możliwość utworzenia Centrum Usług Społecznych, które umożliwi skupienie wszelkich usług społecznych w jedynym miejscu i świadczenie ich na najwyższym poziomie – dodaje włodarz.

Oprócz realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, którymi dotychczas zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, Centrum Usług Społecznych podejmie się wsparcia rodzin i małych dzieci poprzez organizowane cyklicznych spotkań; realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla osób starszych, a także wsparcia młodzieży do 18 roku życia. Jednym z zadań CUS będzie także współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i klubami, działającymi na terenie gminy Gogolin.

O tym, czym będzie zajmowała się jednostka, w znacznej mierze zadecydowali nasi mieszkańcy. Przeprowadziliśmy bowiem diagnozę potrzeb, z której jasno wynika, na jaki rodzaj usług społecznych musimy kłaść nacisk – mówi wiceburmistrz Krzysztof Reinert. – Wyniki ankiet i propozycje w nich przedstawione w dużym stopniu pokrywają się z naszymi planami i przewidywaniami. To budujące, bo oznacza, że jako samorząd jesteśmy na bieżąco z oczekiwaniami mieszkańców i potrafimy wychodzić naprzeciw ich potrzebom – podsumowuje wiceburmistrz Reinert.

W opinii ankietowanych mieszkańców priorytetowo rozwijane powinny być usługi z zakresu przeciwdziałania bezrobociu (47,24%), wspierania rodziny (46,63%) oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami (45,40%). Wśród najczęstszych propozycji mieszkańcy wskazali m.in. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (50,31%), specjalistyczną pomoc psychologiczną lub logopedyczną (47,24%), poradnictwo specjalistyczne (43,56%) oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi (41,72%). Sporo osób chciałoby też wziąć udział w zajęciach Klubu Rodzica (42,94%). W zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, najczęściej wskazywano na potrzebę zapewnienia rehabilitacji (67,48%), możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (53,37%) oraz pomoc w czynnościach domowych w formie wolontariatu lub usługi sąsiedzkich (44,79%).

Te wszystkie działania, które się tu toczą i które są naprawdę imponujące, są robione dla Człowieka. I to jest właśnie wielki sukces Gminy Gogolin, bo tu samorząd nie zapomina o tym co jest najważniejsze – że każda gmina składa się przede wszystkim z ludzi – mówiła Poseł na Sejm RP Violetta Porowska. – Trzymam kciuki za ten pilotażowy program i cieszę się, że to właśnie tutaj – na Opolszczyźnie – była odwaga zrealizowania tego programu, bo jest to wyjątkowy projekt, który zmienia myślenie na temat opieki społecznej. Jest to jednak wyzwanie, na które nie każdy samorząd w Polsce się zdecydował – dodała Poseł.

Na uruchomienie Centrum Usług Społecznych, samorząd Gminy Gogolin pozyskał stuprocentową dotację w wysokości 2 349 484 zł. Ponad 30% środków zaplanowanych w budżecie projektu, czyli około 773 tys. zł zostanie przeznaczonych na świadczenie usług przez organizacje pozarządowe.

Jestem pewien, że są to dobrze wydatkowane 2 miliony złotych. Jest to miejsce, które będzie służyło mieszkańcom Gogolina, ale też gmin ościennych, gdyż jest ono połączone z centrum przesiadkowym – mówił Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski. – Tu będą spotykały się różne pokolenia, osoby w różnym wieku, i to jest to, o co chodzi w polityce społecznej.

Gratuluję wizjonerstwa i determinacji, aby ta wizja stała się rzeczywistością. Burmistrz Joachim Wojtala pokazuje, że to miejsce w którym mieszkamy, ta nasz najbliższa ojczyzna, nasz „Heimat” to jest centrum wszechświata, centrum do którego chcemy wracać. Z powodzeniem gmina Gogolin wykorzystuje środki rządowe i unijne i pokazuje jak czerpiąc z przeszłości i dziedzictwa kulturowego, można wspaniale budować miasto i wspólnotę – podsumowała Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zuzanna Donath – Kasiura.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML