Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Gogolin przystąpiła do Czystego Regionu

Od przyszłego roku kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Gogolin przejmie Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. Co to oznacza w praktyce? Konkurencyjne ceny, uproszczona procedura gospodarowania odpadami oraz uniezależnienie od rynku prywatnego.

W skład „Czystego Regionu” wchodzi już 11 gmin z terenu województwa opolskiego. Związek zapewnia m.in. utrzymanie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu. Ponadto, związek przejmuje na siebie pełną obsługę administracyjną, wyposażenie mieszkańców w pojemniki i worki na odpady, a także deklaruje kompleksową edukację ekologiczną. Wpłynie to pozytywnie na jakość świadczonych usług.

Wersja XML