Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce konsultacje Programu Usług Społecznych

1 lipca działalność rozpoczęło Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, które nie tylko przejęło zadania Ośrodka Pomocy Społecznej, ale również będzie realizowało przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej.

W oparciu o diagnozę powstał Program Usług Społecznych, czyli najważniejszy dokument, na podstawie którego zawierane będą kontrakty na realizację zadań z zakresu wsparcia, integracji międzypokoleniowej, kultury, sportu, rekreacji i profilaktyki zdrowotnej. Z końcem sierpnia mieszkańcy gminy Gogolin będą mogli zgłaszać uwagi co do ww. dokumentu.

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach, które zaplanowaliśmy w dniach 25 – 31 sierpnia. Zależy nam na tym, aby oferta świadczona przez Centrum Usług Społecznych jak najbardziej odpowiadała potrzebom lokalnej społeczności, dlatego liczy się każdy głos i każda uwaga. To już ostatnia szansa na to, by nasi mieszkańcy mieli realny wpływ na to, jakie zadania będzie realizowało Centrum Usług Społecznych w Gogolinie – mówi wiceburmistrz Krzysztof Reinert.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 25 – 31 sierpnia 2021 r. Uwagi i opinie będzie można składać:

Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej urzędu.

Wersja XML