Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy?

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021.

Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 Ustawy  z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  t.j. Dz. U. 2021 poz. 955). Aktualnie są  już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.

Dlatego zachęcamy do samospisu przez stronę internetową spis.gov.pl , możesz również zadzwonić pod numer telefonu 22 27 999 99 lub poczekać na kontakt z strony Rachmistrza spisowego. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy spisie. W Urzędzie Miejskim w Gogolinie udostępnione jest stanowisko do samospisu. Jeżeli chciałbyś skorzystać z tej formy spisu prosimy o wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu 77 40 76 812.

Wersja XML