Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz Wyszehradzki

Gmina Gogolin realizuje projekt pn.: „Międzynarodowy festiwal smaków w zielonym sercu Gminy Gogolin” "International festival of flavours in a green heart of of Gogolin Municipality”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Brak opisu obrazka

Partnerami projektu są:

 1. Jablunkov (Republika Czeska) – www.jablunkov.cz
 2. Kysucké Nové Mesto (Republika Słowacka) – www.kysuckenovemesto.sk
 3. Gyongyos - Károly Róbert Secondary School of Catering  (Węgry)- www.maltaikeri.hu
 4. Miasto Mikołajów (Ukraina)

Celem projektu jest promocja kuchni państw Grupy Wyszehradzkiej wśród uczestników projektu oraz mieszkańców regionu i turystów uczestniczących w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu. Promocja smaków regionalnych zachęci do podróży i poszukiwania smaków podanych w oryginalny sposób.

Projekt promuje idee integracji i wspólnej pracy - warsztaty kulinarne będą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między uczestnikami projektu.

Przepisy potraw serwowanych w czasie I międzynarodowych warsztatów kulinarnych zorganizowanych w ramach projektu już wkrótce będą umieszczone na stronie internetowej projektu.

 

 

Fundusz Wyszehradzki

Misją Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest wspieranie rozwoju i ściślejszej współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4) jak i wzmocnienie więzi między mieszkańcami regionu.

Fundusz finansuje projekty współpracy międzynarodowej na polu kultury, nauki, badań i edukacji, wymiany młodzieży, promocji turystyki i współpracy transgranicznej. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminy i samorządy lokalne, uczelnie, szkoły i inne instytucje publiczne oraz obywatele. Fundusz przyznaje także stypendia i środki na pobyty indywidualne artystów. Do końca 2012 r. Fundusz wsparł ponad 3700 projektów i ponad 1700 stypendiów i rezydencji artystów o łącznej wartości prawie 47 mln €.

 

Fundusz utworzono 9 czerwca 2000r.  - Štiřín (CZ)

Kraje Grupy Wyszehradzkiej:
Republika Czeska, Węgry, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka

Organy Funduszu:
Rada Ambasadorów
Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych

Organ wykonawczy:
Dyrektor wykonawczy (Karla Wursterová)
Zastępca Dyrektora Wykonawczego (Zbigniew Machej)

Organ administracyjny:
sekretariat

Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Slo­vak Republic

T: +421 259 203 811, –802
F: +421 259 203 805
E: viseg­rad­fundvisegradfund.org

Siedziba Funduszu:
Bratysława, Słowacja
Roczny Budżet:
€ 7.000.000 w 2012 roku (równe wkłady państw Grupy Wyszehradzkiej)

Wersja XML