Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu „STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ W EUROREGIONIE PRADZIAD NA LATA 2021-2029”

25 lat dotychczasowej współpracy w ramach Euroregionu Pradziad zaowocowało zawiązanymi przyjaźniami, zmaganiami z przeciwnościami oraz przeszło tysiącem wspólnych projektów. Stanowi to niezwykle mocny i nieoceniony fundament w dalszym współdziałaniu w latach 2021-2029. Okres ten stanowić będzie wielkie wyzwanie dla wszystkich podmiotów prowadzących współpracę transgraniczną, realizujących projekty i wdrażających Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a to przede wszystkim ze względu na trwającą pandemię Covid-19, która mocno dotknęła cały świat i zmieniła praktycznie wszystkie osiągnięte dotychczas standardy życia. 

Obecna sytuacja wymaga wzmożonej pracy nad zacieśnieniem współpracy w ramach struktur Euroregionu oraz maksymalnego uproszczenia procedur związanych z funkcjonowaniem Funduszu Mikroprojektów. Konieczne jest stworzenie platformy współpracy, dzięki której łatwiej i efektywniej zostaną osiągnięte zaplanowane cele. Przygotowany przez nas dokument ma stanowić praktyczny przewodnik tego, jak zoptymalizować podejmowane działania na obszarze pogranicza oraz na jakich celach tematycznych szczególnie warto skoncentrować środki i siły. Ambitnym założeniem Strategii jest ujęcie Euroregionu jako transgranicznego regionu funkcjonalnego, co pozwoli na przygotowanie wspólnych celów i wyzwań.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu „STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ W EUROREGIONIE PRADZIAD NA LATA 2021-2029”. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad czeka na Państwa opinie i uwagi przesłane na „Formularzu uwag do Strategii” do 19 września 2021 roku. Formularze prosimy przesyłać na adres: piotr@europradziad.pl

PDFSTRATEGIA ROZWOJU WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ W EUROREGIONIE PRADZIAD NA LATA 2021-2029.pdf
DOCFormularz uwag do Strategii.doc

Brak opisu obrazka

Wersja XML