Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Sołtys wsi Zakrzów zaprasza wszystkich mieszkańców
na zebranie wiejskie Sołectwa Zakrzów,
które odbędzie się dnia 20.09.2021r. (poniedziałek)

o godz.18.00 . w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie.

 

 

Sołtys wsi Dąbrówka zaprasza wszystkich mieszkańców
na zebranie wiejskie Sołectwa Dąbrówka,
które odbędzie się dnia 20.09.2021r. (poniedziałek)

o godz.17.30 . w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie.

Głównym tematem będzie omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2022.

 
Brak opisu obrazka

 

Wersja XML