Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Rady Rozwoju Gminy Gogolin

O wpływie pandemii na różne dziedziny życia, centralizacji usług społecznych i księgowych w gminie Gogolin oraz o wprowadzonych udogodnieniach z zakresu rehabilitacji rozmawiali członkowie Rady Rozwoju Gminy Gogolin podczas wtorkowego (21.09) spotkania.

Zanim członkowie rady przeszli do głównego tematu posiedzenia, krótko podsumowano ostatnie 1,5 roku, kiedy to z powodu pandemii wszystko wywróciło się do góry nogami. Każdy z członków rady reprezentuje inne środowisko, dlatego też możliwa była konfrontacja poglądów w różnych obszarach i dziedzinach. A wnioski, jakie wysnuto podczas spotkania są niestety mało budujące. Aleksandra Sowada, która na co dzień pełni funkcję dyrektora szkoły w Malni, zaobserwowała np. negatywny wpływ zdalnego nauczania nie tylko na poziom wiedzy, ale przede wszystkim na relacje dzieci z rówieśnikami. Przedstawiciele świata biznesu zgodnie stwierdzili, że spora część pracowników niechętnie powraca do stacjonarnego trybu pracy, a w wielu firmach już na stałe został wprowadzony system pracy zdalnej, co może negatywnie wpływać na jakość i efektywność wykonywanych zadań. Najwięcej zmieniło się w obszarze ochrony zdrowia – tu jednak członkowie rady zwrócili uwagę na pozytywy: ludzką solidarność i jedność, jaka wytworzyła się podczas pandemii. Ostatnie 1,5 roku było również bardzo pracowite, także dla samorządu Gminy Gogolin, co zauważył przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin Andrzej Balcerek. – Rada się nie spotykała, ale gmina się rozwijała – skwitował przewodniczący przechodząc do meritum spotkania.

A tematem przewodnim były zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych gminy, w związku z utworzeniem w Gogolinie: Centrum Usług Społecznych i Centrum Usług Wspólnych. Jako pierwszy o nowej jednostce, czyli o Centrum Usług Społecznych, które połączy działania Ośrodka Pomocy Społecznej, programów profilaktycznych, świetlic środowiskowych oraz stowarzyszeń opowiedział dyrektor Marek Korniak. Następnie dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie zakomunikował o zmianach związanych z przeniesieniem wszystkich usług rehabilitacyjnych do budynku przy ul. Strzeleckiej. W nowej siedzibie, którą GOZ odkupił od Gminy Gogolin, a w której dotychczas mieścił się Ośrodek Pomocy Społecznej, powstały w ramach projektu „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi” w pełni wyposażone gabinety do rehabilitacji i zajęć terapeutycznych. Nowa przestrzeń pozwoli na jeszcze lepszą obsługę pacjenta i dalszy rozwój tej poradni. Jako ostatnia głos zabrała Aniela Kopeć – dyrektor Centrum Usług Wspólnych, zapewniającego obsługę księgową i prawną dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy Gogolin.

Członkowie Rady Rozwoju Gminy Gogolin pozytywnie przyjęli wszystkie informacje i zgodnie przyznali, że zmiany, jakie dokonały się w ostatnim czasie, bardzo szybko przyniosą wymierne efekty. – Jeśli macie konsolidację, macie również optymalizację. Serdecznie gratuluję pomysłów i ich dobrego wykonania – spuentował ks. prof. Zygfryd Glaeser.

 

 

Wersja XML