Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA !!! Zakaz spożywania wody.

Brak opisu obrazka
 
Informujemy mieszkańców wsi Dąbrówka oraz Zakrzów, iż decyzją Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach od dnia 24.09.2021r. obowiązuje całkowity zakaz spożywania wody.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranej w dniu 21.09.2021r. stwierdził przekroczenie parametrów mikrobiologicznych – obecność grupy coli w ilości >10 jtk 100ml.
W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:
- wodę z kranu nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, kąpieli, do mycia i płukania owoców oraz warzyw, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością.
- woda z kranu może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych, tj.: spłukiwania toalet, mycia podłóg, i innych celów domowych
W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w wyznaczonych miejscach, gdzie będą podstawione zbiorniki z wodą i w razie potrzeby sukcesywnie uzupełniane.
Dąbrówka – kaplica św. Jana Niepomucena ul. Szkolna
Zakrzów – Szkoła Podstawowa ul. Mickiewicza
Zakrzów – Hotel Łucja
Zakrzów – Ogrodnictwo Gardenia ul. Mickiewicza
Zakrzów – Leśniczówka ul. Stawowa 30
Zakrzów - Bloki ul.Leśna
Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani na stronie
Ewentualne zapotrzebowania na wodę proszę zgłaszać pod numerem 77 4232036
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
KPW Gogolin – 77 42320 36
PSSE Krapkowice - 77 4466 740
Wersja XML