Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencji "Ratownictwo i Energetyka RiE’2021"

Na zaproszenie organizatorów: Państwowej Straży Pożarnej, Tauron Dystrybucja S.A. oraz Politechniki Opolskiej, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Reinert uczestniczył wczoraj w konferencji pn. "Ratownictwo i Energetyka RiE’2021". W tym roku tematyka konferencji koncentruje się wokół trzech tematów, którym poświęcone są sesje tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła instalacji fotowoltaicznych, dynamiki ich rozwoju oraz bezpieczeństwa pożarowego. Nowy wymiar (nie)bezpieczeństwa energetycznego przedstawiony przez dr hab. inż. Waldemara Skomudka -Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora Tauron Dystrybucja S.A pokazał jak duże wyzwania legislacyjne i organizacyjne muszę być jeszcze wdrożone w kraju. Druga sesja poświęcona była problematyce elektrochemicznych magazynów energii, w tym zdarzeń związanych z pożarami magazynów energii. W ostatniej sesji znalazły się referaty na temat bezpieczeństwa wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie, przedstawione m.in. przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka - dyrektora Centrum Energetyki z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Gmina Gogolin została poproszona o podzielenie się doświadczeniem na temat tworzenia warunków dla OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). W prezentacji wiceburmistrza Krzysztofa Reinerta znalazły się m.in. takie informacje jak: planowane przez gminę inwestycje w OZE, problematyka związana z rozwojem odnawialnych źródeł energetyki na terenie gminy, a także realizacje instalacji OZE, czyli „dobre praktyki” na przykładzie „Zielonej wyspy energetycznej” Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim. Temat ten przybliżył w swojej prezentacji również ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser. Udział w konferencji wśród prelegentów PSP, służb energetycznych, świata nauki i zagranicznych gości umożliwił samorządowi Gminy Gogolin wymianę doświadczeń w zabezpieczeniach przeciwpożarowych, paneli fotowoltaicznych i magazynów energii oraz współdziałania PSP i OSP podczas wystąpienia incydentów.

Wersja XML