Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Edukacji Narodowej w Gogolinie

15 października w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z dyrektorami i nauczycielami spotkał się burmistrz Joachim Wojtala  oraz  przedstawiciele gminnych władz oświatowych. Nauczycielom wręczono nagrody Burmistrza Gogolina oraz nagrody resortowe.

W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście: Irmgarda Żyła  – emerytowany naczelnik Wydziału Oświaty i Rekreacji, Julian Kuklewski – emerytowany dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Gogolinie, Sabina Broj – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gogolinie, Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej, Renata Hasse – Skarbnik Gminy, ks. Stanisław Kołodziej i ks. Aleksander Sydor – proboszczowie gogolińskich parafii, Gizela Sapok – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Gogolinie, Aniela Kopeć – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz Janina i Zdzisław Daszkiewiczowie.

Spotkanie było okazją do licznych podziękowań, gratulacji i życzeń. Dyrektorom i nauczycielom szkół gminnych, a także placówkom prowadzonym przez stowarzyszenia dziękował Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. W kolejnej części spotkania, listy gratulacyjne oraz nagrody wręczyli burmistrz Joachim Wojtala oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Rekreacji Anna Lechowicz.

Podczas uroczystości wręczono również Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta na wniosek Ministra Edukacji i Nauki – Beacie Gabor – pracownikowi PSP w Malni. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymała Kornelia Miemczyk – zastępca dyrektora PSP nr 3 w Gogolinie.

Natomiast Florentyna Guz, Anna Kosub, Magdalena Sojka i Anna Pospiech złożyły okolicznościowe ślubowanie w związku z uzyskaniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Nagrody Burmistrza za 2020 r.

PSP nr 2 w Gogolinie                                         

PSP nr 3 w Gogolinie

PSP w Malni

PSP w Kamieniu Śląskim

PP nr 1 w Gogolinie

PP nr 3 w Gogolinie

Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie 

Warto przypomnieć że w gminie Gogolin we wszystkich szkołach i przedszkolach pracuje 279 osób (252,85 etatów), w tym 156 (162,41 etatów) pracowników pedagogicznych i 123 (90,44 etatów) pracowników administracji i obsługi. Liczba pracowników w Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Górażdżach to: 29 osób (15,65 etatów), w tym 23 (11,64 etatów) pracowników pedagogicznych i 6 (4,01 etatów) pracowników niepedagogicznych. Liczba pracowników w „Przedszkolu w Ogrodzie” to: 9 osób (5,44 etatów), w tym 6 (3,24 etatów) pracowników pedagogicznych i 3 (2,2 etatów) pracowników niepedagogicznych.  

 

 

 

Wersja XML