Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Przesiadkowe w Gogolinie wyróżnione

Centrum Przesiadkowe w Gogolinie wyróżnione w konkursie Najlepsza Przestrzeń Województwa Opolskiego 2021!

Wyróżnienie przyznano dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku dworca kolejowego w Gogolinie” w kategorii „obiekt użyteczności publicznej”. Komisja doceniła nadanie zdegradowanemu budynkowi dworca kolejowego funkcji centrotwórczej z poszanowaniem historycznej formy, przystosowanie nieużytkowanych części budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Usług Społecznych oraz realizację przedsięwzięcia służącego propagowaniu alternatywnych form komunikacji.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 24 listopada z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Szymona Ogłazy Członka Zarządu Województwa Opolskiego Wyróżnienie odebrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz z autorem projektu Mariuszem Sługockim z Pracowni Architektury JAMS. Gratulacje należą się również wykonawcy inwestycji - firmie Polbau z Opola.

Konkurs organizowany jest od 2008 r. - od tego czasu nagrodzono i wyróżniono kilkadziesiąt przedsięwzięć, które trwale wpisały się w przestrzeń naszego regionu. To nie pierwsze wyróżnienie, jakie otrzymał samorząd Gminy Gogolin. W 2015 roku wyróżniony został projekt pn. „Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie zabytkowych pieców wapienniczych w Gogolinie” za stworzenie nowej przestrzeni publicznej w terenie poindustrialnym, z poszanowaniem i zachowaniem wartości zabytkowych, historycznych oraz tradycji przemysłu wapienniczego regionu, a także za atrakcyjną ekspozycję odrestaurowanych obiektów historycznych. W 2010 wyróżniono przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie części obszaru w obrębie Sebastianeum Silesiacum Zespołu Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej w Kamieniu Śląskim” za dobry przykład realizacji spójnej koncepcji urbanistycznej i udaną modernizację historycznego założenia architektonicznego. Podczas uroczystości uhonorowania laureatów konkursu wykład wygłosiła Izabela Mironowicz - profesor Politechniki Gdańskiej na temat współczesnych wyzwań urbanistyki i wpływu zagospodarowania przestrzeni publicznych na środowisko.

Serdecznie dziękujemy za docenienie działań, jakie podejmuje samorząd na rzecz rozwoju Gminy Gogolin!

 

 

Wersja XML