Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Koła TSKN Przewodniczącą koła wybrana została Krystyna Broj a w skład Zarządu weszli: Jalanta Kauf, Dorota Matauszek, Norbert Broj, Dorota Rygoł. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Odilo Gebauer, Maria Smolarz, Renata Wolny.
Kamień Śląski jest miejscowością, w której wyraźnie dominuje ludność autochtoniczna. Część z niej jest po¬chodzenia niemieckiego. Organizuje się ona w struktu¬rach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Zostało ono oficjalnie zarejestrowane 16 lutego 1990 r. Pierwszym przewodniczącym zarządu Koła DFK w Kamieniu był Paul Gawlik. Pełnił on tę funkcję przez jedną kadencję, jego następczynią została Krystyna Broj. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego które odbyło się w lytym 2011 roku Koła TSKN Przewodniczącą koła wybrana została Krystyna Broj a w skład Zarządu weszli: Jalanta Kauf, Dorota Matauszek, Norbert Broj, Dorota Rygoł. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Odilo Gebauer, Maria Smolarz, Renata Wolny.
Koło DFK w Kamieniu Śląskim realizuje cele wyni¬kające ze Statutu Towarzystwa -Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Są to m.in.:
- pielęgnacja i dbałość o rozwój języka niemieckiego, kultury śląskiej i nauki,
- podejmowanie działań integracyjnych wśród wszystkich mieszkańców wioski,
- niesienie socjalnej pomocy potrzebującym,
- udział w realizacji zadań i celów wyznaczonych przez zarząd TSKN.

Wersja XML