Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompleks sportowy

          Staraniem dyrekcji Śląskich Zakładów Prze­mysłu Wapienniczego Opolwap SA w Tarnowie Opolskim, koła DFK w Kamieniu Śląskim, mieszkańców Kamienia i przy wsparciu proboszcza parafii ks. Hermana Piechoty w latach 1997-1998 przebu­dowano parafialny ogród o powierzchni 1,199 ha. Urządzo­no tam obiekt sportowo-rekreacyjny. W jego skład wcho­dzą: boisko trawiaste, boisko do siatkówki, bieżnia prosta, parking, szatnia z natryskami dla mężczyzn i kobiet, po­mieszczenie dla gospodarza, tereny zielono-rekreacyjne oraz plac zabaw dla dzieci.

Brak opisu obrazka

Cały teren nadal należy do pa­rafii rzymsko-katolickiej, ale w drodze umowy użyczenia zawartej pomiędzy parafią, a Urzędem Miejskim w Gogolinie gmina pokrywa koszty utrzymania, eksploatacji i remontów obiektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu przed­sięwzięcie nie jest komercyjne. Każdy, nieodpłatnie, ma możliwość dostępu do obiektów sportowych. Funkcjo­nują one zasadniczo od wiosny do jesieni. W tym czasie, od 15 kwietnia do 15 października, nadzór nad obiekta­mi pełni powołany do tego gospodarz.

          W 2003 r. obiekt wzbogacił się o nowo wybudowaną, zadaszoną estradę. Powstała ona dzięki społecznemu zaan­gażowaniu mieszkańców wioski i finansowemu wsparciu przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Stała się miejscem wiej­skich festynów oraz okolicznościowych koncertów.

 

Brak opisu obrazka

Plac zabaw dla najmłodszych

 

Wersja XML