Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Parafia w Kamieniu Śląskim

Brak opisu obrazka

Główna nawa kościoła parafialnego w roku 1960.

          Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pochodzi z 1271r. Prawdopodobnie pierwotnie jego patronem był św. Urban, a dopiero od końca XVI w. św. Jacek. Początkowo kościół był drewniany. Spłonął jednak w czasie wojny 30-letniej. Na jego ruinach w latach 1603-1632 pod patronatem Mikołaja Rokowskiego została zbudowana barokowa świątynia parafialna.

 

Brak opisu obrazka

Zdjęcie kościoła od strony południowej z 1905r.

          W latach 1909-1910, gdy proboszczem parafii był ks. Franciszek Bittzer rozbudowano kościół o dwie boczne nawy.

 

Brak opisu obrazka

Ołtarz Św. Rodziny

 

          Wewnątrz świątyni znajdują się ołtarze: główny z obrazem św. Jacka i boczne: Najświętszej Marii Panny Różańcowej, Św. Rodzinny i Serca Pana Jezusa. Modlących się oświetla światło przechodzące przez misterne witraże przedstawiające błogosławionych Czesława i Bronisławę po obu stronach ołtarza głównego, a także świętych: Urbana, Alojzego, Jadwigi, Franciszka, Annę, Antoniego.

 

Brak opisu obrazka

Ołtarz główny z obrazem św. Jacka

 

 

          Kamień Śląski słynie z tego, że urodzili się w nim wielcy święci: św. Jacek, bł. Bronisława i bł. Czesław.

 

Brak opisu obrazka

Kościół parafialny pw. św. Jacka od strony południowej

 

Brak opisu obrazka

Ambona w kościele parafialnym.

 

Brak opisu obrazka

Grota Najświętszej Marii Panny.

 

Brak opisu obrazka

Widok kościoła parafialnego od strony wschodniej.

 

Brak opisu obrazka

Plebania parafialna

 

Brak opisu obrazka

Klasztor

 

 

Brak opisu obrazka Św. Jacek – patronem świątyni parafialnej jest św. Jacek Odrowąż, który urodził się około 1183r. w Kamieniu Śląskim. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie w Paryżu i Bolonii. Habit dominikański otrzymał z rąk św. Dominika w Rzymie wraz ze swym kuzynem bł. Czesławem, który także pochodził z Kamienia Śląskiego. Św. Jacek zaraz po przyjęciu habitu wrócił do Polski przez Czechy i Morawy, gdzie także głosił Słowo Boże. Przemierzając Polskę zakładał na swej drodze klasztory dominikańskie: w Krakowie, Sandomierzu, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku. Nie sprawował tam jednak funkcji kierowniczych, by całkowicie oddać się pracy apostolskiej. W swej misyjnej wędrówce dotarł do Prus, na Litwę i w końcu na Ruś – do Kijowa. Swą postawą i słowem przezwyciężał nieufność pogańskich Prusów i Litwinów oraz niechęć prawosławnych mieszkańców Rusi.

 

          Wyniesiony na ołtarze w 1594r. przez papieża Klemensa VII św. Jacek jest przedstawiany z dwoma atrybutami: monstrancją oraz figurą Matki Bożej. Jak głosi legenda podczas pożaru kościoła w Kijowie wyniósł on z płomieni Najświętszy Sakrament, a słysząc słowa: „Jacku zabierasz ze sobą Syna, a zostawiasz Matkę” uratował także figurę Matki Bożej. Obecnie patronuje on także Górnośląskiej Prowincji Kościelnej.

 

 

Brak opisu obrazka Błogosławiona Bronisława urodziła się na początku XIII w. w Kamieniu Śląskim. Mając 16 lat wstąpiła do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu. Wkrótce została przełożoną, a powszechnie nazywano ją dobrodziejką, bo szczególnie w najcięższych czasach zawsze służyła potrzebującym. W dniu śmierci św. Jacka podczas modlitwy miała piękną wizję tegoż świętego wprowadzanego przez Najświętszą Maryję Pannę do chwały niebios. Sama bł. Bronisława zmarła 29.08.1259, a w 1839r. została ogłoszona błogosławioną.

 

 

 

 

 

Brak opisu obrazka Błogosławiony Czesław był prawdopodobnie bliskim krewnym św. Jacka. Podobnie jak on bł. Czesław pochodził też z Kamienia Śląskiego. Oboje przyjęli habit dominikański z rąk św. Dominika w 1221r. w Rzymie. Bł. Czesław głosił Ewangelię w Czechach i na Śląsku. Założył klasztory we Wrocławiu i Pradze. W 1241r. przeżył najazd Tatarów. Zmarł 15.07.1242r. we Wrocławiu, którego został patronem. Stolica Apostolska ogłosiła go błogosławionym 26.08.1713r.

 

 

 

Wersja XML