Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Herb rodu Odrowąż

Srebrna figura heraldyczna w herbie umieszczona jest na czerwonej tarczy. W klejnocie znajduje się siedem piór pawich  (w niektórych przedstawieniach umieszczanych w dwóch rzędach), na nich w poprzek umieszczona ta sama figura heraldyczna. Herb Odrowąż pochodzenia czeskiego, znany od średniowiecza i w Polsce, według legendy zarówno czeskiej  jak i polskiej, został nadany rycerzowi morawskiemu, który walcząc z poganami, jednemu z nich oderwał ręką wąsy razem  Brak opisu obrazka z kawałkiem twarzy. Na pamiątkę tego czynu otrzymał herb z figurą heraldyczną wąsów ze strzałą i nazwę Odrzywąs zmieniona z czasem na Odrowąż. Według tej legendy Odrowążowie przybyli do Polski  w orszaku księżnej Dąbrówki (Dobrawy) żony Mieszka I. W późniejszych czasach ponad pięćdziesiąt rodów polskich posiadało ten herb.

Wersja XML