Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kamień Śląski w roku 1960

Zdjęcia Kamienia Śląskiego z 1960 roku.

 Brak opisu obrazka

Ulica Św. Jacka.

 Brak opisu obrazka

Ulica Powstańców.

Brak opisu obrazka

Ulica Mickiewicza.

Brak opisu obrazka

Ulica Ligonia i początek ulicy Mickiewicza.

Szkoła.

Szkoła.

 

Wersja XML