Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie sprawozdawcze w naszej OSP

W dniu 26 lutego 2005r. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze w naszej OSP. W zebraniu uczestniczyło około 100 druhów i osób zaproszonych, wśród nich Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jerzy Imbiorski, Zastępca Komendanta Hubert Burczyk, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Joachim Wojtala, członkowie honorowi: Zdzisław Zinczyn, Hubert Kowalczyk oraz członkowie czynni z największym stażem w naszej OSP: dh Hubert Gorzel, Alfred Bartoszek oraz Hubert Reiman.

 

Brak opisu obrazka

Zaproszeni goście

Brak opisu obrazka

Zakupiony sprzęt strażacki

 

Podczas zebrania Zarząd OSP złożył sprawozdanie z działalności za rok 2004, sprawozdanie finansowe oraz informację z przeprowadzonych prac i zakupów. Zarząd uzyskał absolutorium. Zebrani przyjęli również plan pracy na rok 2005. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym wspólnym biesiadowaniem przy pieczonym prosiaku.

 

Wersja XML