Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poszukiwanie Złotej Pieczęci

W piątek 27 lipca Kamień Śląski był miejscem wakacyjnego konkursu - zabawy poszukiwanie „Złotej pieczęci” z Radiem Opole. Uczestnicy zabawy – konkursu poszukiwali ukrytych przez strażnika pieczęci szarych kopert zabezpieczonych stylizowaną pieczęcią. Jednak znalezienie koperty nie upoważniało uczestników do otrzymania nagrody pieniężnej, warunkiem odbioru było udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie przez redaktora prowadzącego program. W zabawie wzięło wiele osób nie tylko z Kamienia Śląskiego. 

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML