Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpust Jubileuszowy

W roku bieżącym uroczystości odpustowe miały wyjątkowy charakter, po pierwsze to, że w tym roku przypada 750 rocznica śmierci Świętego Jacka, po drugie to jubileusze naszego księdza arcybiskupa Alfonsa Nossola: 75-ta rocznica urodzin, 50-lecie kapłaństwa oraz 30-lecie otrzymania sakry biskupiej.

Zgodnie z kamieńskim zwyczajem uroczystości odpustowe poprzedza tridum, w tym roku każdy dzień miał charakter związany z atrybutami naszego Świętego.

Rano 17 sierpnia została odprawiona msza święta dla osób chorych, a po niej miało miejsce tradycyjne spotkanie przy wspólnym stole.

Z kolei w sobotę 18 sierpnia w godzinach wieczornych w kościele parafialnym zostały odprawione Nieszpory Odpustowe z Mszą Świętą. Następnie wierni udali się  w procesji do Sanktuarium Św. Jacka.

W niedzielę 19 sierpnia została odprawiona Uroczysta Suma Odpustowa pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych, którzy po Komunii Świętej odśpiewali arcybiskupowi gromkie „Sto lat”.

Po raz czwarty na terenie parku otaczającego zamek został zorganizowany „Jarmark Odpustowy u Św. Jacka”. W ramach jarmarku w sobotni wieczór miała miejsce wspólna biesiada odpustowa mieszkańców i gości. Natomiast w niedzielę występowały: Orkiestra Dęta Górażdże Cement S.A., Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Łodygowice k. Żywca, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z marżoretkami z Parafii Ciasna, Zespół Folklorystyczny z Leśnicy, Chór DFK z Gogolina, Zespół Taneczny „ISKIERKI” z Odrowąża. Dzień zakończył się biesiadą połączoną z zabawą.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML