Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie Izby Tradycji

W sobotę 19 października w Kamieniu Śląskim została otwarta Izba Tradycji. Budynek ten w przeszłości miał różne przeznaczenie, znajdowała się w nim siedziba straży pożarnej, kuźnia, wodociąg wiejski. W ubiegłym roku z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego rozpoczęto prace remontowe, skuto stare tynki, położono instalację elektryczną i nowe tynki, wymurowano jedną ścianę z kamienia wapiennego, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, położono nową posadzkę i całość pomalowano. Budynek zyskał również nowy wygląd zewnętrzny. Przedsięwzięcie było współfinansowane z Gminnego Programu Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz wspierane przez mieszkańców i firmy.  Na dzień dzisiejszy zgromadzono część eksponatów. Organizatorzy przedsięwzięcia liczą na dalszą ofiarność mieszkańców aby w pełni wyposażyć Izbę. W uroczystości otwarcia wziął udział Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, sołtys Kamionka Hiacynt Skowronek oraz mieszkańcy Kamienia Śląskiego.

Poniżej zdjęcia przedstawiające poszczególne etapy prac oraz otwarcie Izby Tradycji.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML