Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja - Wiejska przestrzeń, zagrożone dziedzictwo

W dniach 15 – 16 czerwca br. na zamku w Kamieniu Śląskim miała miejsce konferencja „Wiejska przestrzeń - zagrożone dziedzictwo" pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Przewodniczył jej Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński. W tej konferencji wzięli udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, przedstawiciele środowisk naukowych, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, izb architektonicznych i urbanistycznych, lokalni liderzy odnowy wsi, samorządowcy oraz wojewódzcy konserwatorzy zabytków. W wystąpieniach podczas konferencji poruszano zagadnienia dziedzictwa kulturowego wsi, zarządzania przestrzenią wiejską w tym problemy związane z polityką przestrzenną i działaniami na rzecz ochrony krajobrazu wiejskiego. Uczestnicy konferencji wzięli udział w podróży studyjnej po naszym województwie, odwiedzili miejscowości: Jemielnicę, Balcarzowice, Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy siedzibie Nadleśnictwa Kędzierzyn w Starej Kuźni, Górę Św. Anny i Krasiejów. Ponadto osoby biorące udział w konferencji zostały oprowadzone po Kamieniu Śląskim, gdzie zostali zapoznani z jego historią, zabytkami oraz działaniami w zakresie odnowy wsi a także mającymi na celu ochronę dóbr kultury.

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML