Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy stół bilardowy

Od kilku lat ma miejsce owocna współpraca pomiędzy Zespołem Szkół w Mainz w Niemczech a naszą Publiczną Szkołą Podstawową i naszą miejscowością. Efektami tej współpracy może być wiele pozyskanego wyposażenia sprzętowego do szkoły oraz Terenu Sportowo-Rekreacyjnego. Współpraca została nawiązana i odbywa się dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Wilhelma Golomb, byłego naszego mieszkańca. Ostatnio nasza wieś wzbogaciła się w nowy profesjonalny stół do bilarda, który został ustawiony w sali bilardowej przy świetlicy. Przed ustawieniem stołu nasza młodzież wykonała prace remontowe i zamiany pomieszczeń siłowni i sali bilardowej. Tym razem i nasi strażacy otrzymali kilkadziesiąt krzeseł na wyposażenie remizy. Wymieniony wyżej sprzęt przywiózł z Niemiec nieodpłatnie Pan Marcin Madziała.

 

 

Wersja XML