Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wręczenie nagród

 W bieżącym roku po raz 15 odbywał się konkurs „Piękna Wieś Opolska”, celem którego jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych. Konkurs został przeprowadzony w pięciu kategoriach:
• Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej,
• Najpiękniejsza wieś,
• Najlepszy start w odnowie wsi,
• Najlepszy projekt odnowy wsi,
• Najpiękniejsza zagroda wiejska.
Ze względu na przypadający w tym roku jubileusz 15-lecia Programu Odnowy Wsi nowością była kategoria „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” – startowały w niej wsie - laureatki I miejsca konkursu Piękna Wieś Opolska organizowanego w latach od 1998 do 2011r. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 18 000 zł otrzymał nasz Kamień, byliśmy laureatem I miejsca konkursu „Piękna Wieś Opolska 2004”.
W pracach komisji konkursu „Najpiękniejsza wieś” udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izby Rolniczej w Opolu, Sejmiku Województwa Opolskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej i moderatorzy Odnowy Wsi. W uzasadnieniu Komisji Konkursowej czytamy między innymi: społeczność wiejską cechuje bardzo wysoki stopień dbałości o swoje posesje i ich otoczenie, utrzymywana jest we wsi tradycyjna zabudowa. Podczas prac remontowych, modernizacyjnych, w budowie nowych budynków wykorzystywany jest rodzimy zasób- kamień wapienny. W pracach na rzecz swojej miejscowości i w celu zachowania krajobrazu mieszkańcy wsi wykorzystują doświadczenia współpracy ze studentami i absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W kategorii tej brało udział 7 sołectw. Komisja zgodnie z kryteriami konkursu szczególną uwagę zwracała na zaangażowanie mieszkańców w proces odnowy wsi, jakość realizowanych projektów, tożsamość sołectwa, trwałość projektów realizowanych we wsi, dynamikę przedsięwzięć, sposób organizacji i komunikacji wewnętrznej, współdziałanie wewnętrznych organizacji, współpracę z partnerami zewnętrznymi, estetykę wsi.
W uroczystej gali udział wzięli między innymi: Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, członkowie Zarządu i radni Województwa Opolskiego, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin a także licznie zebrani zaproszeni goście – laureaci konkursu „Piękna Wieś Opolska 2012”. Podczas wręczania nagród Marszałek Józef Sebesta powiedział o nas: „ wszystko zależy od ludzi, od liderów, którzy gdzieś w określonym sołectwie wykreowali się, którzy chcą żyć lepiej, chcą żyć piękniej, chcą żyć w zgodzie, chcą być otwarci na wszystkich. I tam taka społeczność się wytworzyła. I myślę, że dlatego też nikt chyba nie będzie kwestionować, że Kamień Śląski jest tą Najpiękniejszą Wsią XV-lecia programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim”.
W imieniu mieszkańców nagrodę odebrali przedstawiciele miejscowości, Sołtys Zbigniew Kawa, Dyrektor  szkoły Tomasz Sochański, Przewodnicząca Koła DFK Krystyna Broj.

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML