Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczystości 15-lecia Odnowy Wsi

 18 i 19 października 2012r. w Prószkowie kilkaset osób z kraju i z zagranicy świętowało 15-lecie Odnowy Wsi w Polsce. Odnowa wsi jest jedną z najważniejszych innowacji społecznych na obszarach wiejskich. Wpływa ona na ich rozwój poziomie nie tylko lokalnym, ale także regionalnym i krajowym. Opolski program odnowy to największy i najdłużej działający regionalny program aktywizacji społeczności lokalnych w naszym kraju. Bierze w nim udział około 700 sołectw ze wszystkich gmin naszego województwa. Inspiracją dla opolskich rozwiązań były doświadczenia Nadrenii - Palatynatu i Dolnej Austrii, w których to landach ta metoda rozwoju obszarów wiejskich funkcjonuje od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Ideę odnowy wsi przeniósł i zaszczepił początkowo na terenie naszego województwa Ryszard Wilczyński, obecnie w kraju odnowa wsi realizowana jest w województwach opolskim, dolnośląskim, podkarpackim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. W czwartek uczestnicy brali udział w warsztatach, z kolei w piątek do południa podczas podróży studyjnych odwiedzili opolskie wsie, które mają duże sukcesy w realizacji przedsięwzięć w ramach programu odnowy wsi, w tym m.in. nasz Kamień Śląski. Drugiego dnia po południu miała miejsce uroczysta gala z udziałem przedstawicieli ARGE - Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi w Wiedniu, Andrzeja Niewiarowskiego – senatora RP, dr Andrzeja Hałasiewicza – eksperta ds. rozwoju obszarów wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Józefa Sebesty - Marszałka Województwa Opolskiego, Ryszarda Wilczyńskiego - Wojewody Opolskiego a także przedstawicieli urzędów marszałkowskich i środowisk akademickich, przedstawicieli władz samorządowych oraz liderów programu Odnowa Wsi z terenu kraju.
Wyróżniającym się liderom, samorządowcom oraz osobom zaangażowanym w proces Odnowy Wsi wręczono medale i wyróżnienia. Honorową odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego", otrzymał m.in. Zbigniew Kawa. Uroczystą galę zakończyły okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości, podczas których wystąpił m.in. Sołtys naszej wsi, dzieląc się z zebranymi naszymi doświadczeniami w programie.

Na zdjęciach pobyt jednej z grup studyjnych w Kamieniu Śląskim oraz uroczysta Gala 15-lecia.

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

 Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miejski w Gogolinie

 

Wersja XML