Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kamień Śląski i Kamionek po 900 latach

Poniższa publikacja ukazała się staraniem Księdza Hermana Piechoty, byłego Proboszcza Parafii pod wezwaniem Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. 

 

Brak opisu obrazka

Kamień Śląski i Kamionek

po 900 latach

 

WPROWADZENIE

 

W naturze ludzkiej leży głęboko wpisana potrzeba świętowania. Dlatego od zawsze szukano różnych okoliczności pozwalają­cych na oderwanie się od codzienności, by w świątecznym nastroju przeżywać inny wymiar swego człowieczeństwa. Jedną z takich sytuacji zawsze były jubileusze świętowane w wymiarze rodzinnym, zawodowym, narodowym czy kościelnym. Szczególną formą są jed­nak jubileusze przeżywane w ramach miejscowości, której miesz­kańcy mają okazję spojrzeć wstecz i sięgnąć do swoich korzeni.

Okazuje się, że mieszkańcy Kamienia Śląskiego mają do czego sięgać. Już bowiem 900 lat liczy sobie ta miejscowość. Ten fakt stał się okazją do wielkiego świętowania w ramach Światowego Spotkania Byłych Mieszkańców Kamienia Śląskiego i Gminy Gogolin, ja­kie miało miejsce w dniach od 10 do 13 czerwca 2004 r. Ten jubile­usz przyczynił się do wydania kilku książek o dziejach tej ciekawej miejscowości. W ten nurt wpisuje się także niniejsza praca, któ­rej celem jest jednak nie tyle pokazywanie przeszłości tej ziemi, co jej aktualny obraz. Należą się więc słowa uznania ks. proboszczo­wi Hermanowi Piechocie, który „rzucił" pomysł pokazania Kamie­nia Śląskiego i Kamionka, jakimi są dzisiaj. On też wyszukał odpo­wiednich ludzi, którzy włączyli się do współtworzenia tej książki. Jako efekt tych prac powstał obraz miejscowości takich, jakimi są Kamień Śląski i Kamionek po wielu zawirowaniach historycznych, które nie zawsze były dla nich szczęśliwe.

Wypada życzyć mieszkańcom i czytelnikom twórczych refleksji, jakie powstaną po lekturze tej bogato ilustrowanej książki.

 

                                                       Ks.Erwin Mateja

 

                                               

Wersja XML